Monica Asplund

    Djurvårdare och vårdhygiensköterska

    Monica är djurvårdare med D9-kompetens och certifierad vårdhygiensköterska. Ni träffar henne lite överallt på kliniken, ofta även i receptionen. Monica har arbetat hos oss sedan 2010. Hon jobbade tidigare inom humanvården.